coating

Coating af ventilationskanaler – for den optimale brandsikring

Coating af ventilationskanaler – for den optimale brandsikring

En stor del af problemet i forbindelse med ildebrande i større bygnings komplekser og beboelses ejendomme er det at skulle begrænse brandens omfang. Flammer og røg kan lynhurtigt sprede sig via diverse kanaler som forbinder etager – for eksempel ventilations kanaler og kanaler til elektriske kabler. Der er således meget stor risiko for røgforgiftning eller for at brænde inde selv om man ikke befinder sig på selve arnestedet for brandens opståen.

Samtidig kan det være endog meget vanskeligt at begrænse branden via almindeligt sluknings arbejde hvis først den har fået lov at brede til sig eksempelvis ventilations kanalerne. Derfor gælder det om at sikre disse. Og det kan du gøre ved hjælp af effektiv coating.

Coating af ventilations kanaler er med til at øge brandsikkerheden i en bygning, og letter samtidig sluknings arbejdet. Dette skyldes at flammer og røg gasser får vanskeligt ved at brede sig via en ventilations kanal som er behandlet med effektiv coating.

Foruden at virke brandhæmmende, øger den rette coating desuden ventilations systemets forventede levetid. Coating beskytter nemlig ikke udelukkende imod flammer og røg i forbindelse med brand. En professionel coating af dine ventilations kanaler kan også forebygge rust og korrosion, idet det fungerer som et tætnende lag.

Af samme grund virker coating også energi besparende, idet eventuelle huller, revner og andre utætheder på effektiv vis lukkes i forbindelse med coating. Og da støv og andre partikler har svært ved at fæste sig i den glatte coating bidrager coating også til et bedre indeklima.

Få professionel hjælp til coating af ventilations systemet hos Safe-Coating.dk

Der er, med andre ord, udelukkende gode grunde til at lade ventilations kanalerne beklæde med coating i høj kvalitet. Hos den danske virksomhed Safe-Coating.dk kan du altid få et tilbud på coating af ventilations kanalerne i din virksomhed – læs mere på Safe-Coating.dk